- "> " href="/rss" />
nikiامام علی - علیه السّلام - فرمود: بزرگترین تکلیف الهی نیکی کردن به پدر و مادر است.

رسول خدا - صلّی الله علیه و آله - فرمود: نگاه محبّت آمیز فرزند به پدر و مادرش عبادت است.

امام صادق - علیه السلام - فرمود: هر کس به پدر و مادرش از روی غضب نگاه کند حتی در حالی که آنها در حق او ظلم می کنند، خدا هیچ نمازی را از او قبول نمی نماید.

از امام صادق - علیه السّلام - پرسیدند: ‌برترین اعمال کدامند؟ امام فرمود: نماز اوّل وقت، نیکی به پدر و مادر و جهاد در راه خدا.

رسول خدا - صلّی الله علیه و آله - فرمود: هر فرزند نیکوکاری که با مهربانی به پدر و مادر خویش نگاه کند، در مقابل هر نگاه، ثواب یک حجّ کامل مقبول به او داده می شود. سئوال کردند ای رسول خدا، حتّی اگر در هر روز صد مرتبه نگاه کند؟ فرمود: آری خداوند بزرگتر و پاک تر است.

امام رضا - علیه السّلام - فرمود: همانا خداوند عزّوجلّ به سپاسگذاری از خود و پدر و مادر فرمان داده است. پس کسی که از پدر و مادر خویش سپاسگذاری نکند، شکر خداوند را نیز به جا نیاورده است.

امام رضا - علیه السّلام - فرمود: نیکی به پدر و مادر واجب است اگر چه آنها مشرک باشند، البته در جائی که اطاعت از آنها موجب معصیت و نافرمانی پروردگار شود، نباید فرمانبرداری نمود.

امام علی - علیه السّلام - فرمود: حق والدین برفرزندان این است که در هر چیزی از او اطاعت کند مگر در چیزی که موجب معصیت و نافرمانی خداوند سبحان است.

امام صادق - علیه السّلام - فرمود: هنگامی که حضرت موسی - علیه السّلام - مشغول مناجات با پروردگارش بود، مردی را دید که در سایه عرش الهی در ناز و نعمت است، عرض کرد: خدایا این کیست که عرش تو بر او سایه افکنده است؟ خداوند متعال فرمود: او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و هرگز سخن چینی نمی کرد.

امام علی - علیه السّلام - فرمود: کسی که به پدر و مادر خویش نیکی کند، فرزندان او نیز به او نیکی خواهند کرد.

امام صادق - علیه السّلام - فرمود: شخصی خدمت رسول خدا - صلّی الله علیه و آله - رسید و گفت: ای رسول خدا به چه کسی نیکی کنم؟ حضرت فرمود: به مادرت. گفت: بعد از او به چه کسی؟ حضرت فرمود: به مادرت. گفت: سپس به چه کسی؟ حضرت فرمود: به مادرت. باز پرسید: بعد از او به چه کسی؟ حضرت فرمود: به پدرت.

امام رضا - علیه السّلام - فرمود: مردی از پیامبر خدا - صلّی الله علیه و آله - سؤال کرد: حقّ پدر بر فرزند چیست؟ حضرت فرمود: او را با نام صدا نکند، در راه رفتن از او جلو نیفتد، قبل از او ننشیند و کاری انجام ندهد که مردم پدرش را لعنت کرده و دشنام دهند.

از امام صادق - علیه السّلام - در مورد معنای آیه « و بالوالدین احساناً‌‌» پرسیدند، حضرت فرمود: احسان به پدر و مادر این است که رفتارت را با آنها نیکو سازی و مجبورشان نکنی تا چیزی را که نیاز دارند از تو بخواهند.(یعنی قبل از اظهار نیاز درخواست آنها را برطرف کنی.)

امام صادق - علیه السّلام - فرمود: چشمهایت را جز از روی دلسوزی و مهربانی به پدر و مادر خیره مکن و صدایت را بلندتر از صدای آنان نبر و دستهایت را بالاتر از دستهای آنان نیاور و جلوتر از آنان قدم بر مدار.

امام باقر - علیه السّلام - فرمود: خداوند سبحان در سه چیز به احدی اجازه ترک نداده است: 1. ادای امانت به صاحبِ آن خواه نیکوکار باشد، خواه فاجر و گنهکار. 2. وفای به عهد نسبت به هر کسی، نیکوکار باشد یا بدکار. 3. نیکی به پدر و مادر خواه انسانهای خوب و نیکوکاری باشند، خواه گنهکار و اهل فجور.