- "> " href="/rss" />
tavakolرسول اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: کسی که قصد توکل بر خدا را دارد، اهل بیتم را دوست بدارد و نیز کسی که اراده نجات از عذاب قبر را دارد، اهل بیتم را دوست بدارد.

امام علی - علیه السلام - فرمود: قویترین مردم در ایمان، با توکل ترین آنها به خداوند سبحان است.

رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: هر که به خدا رو کند، خداوند مؤونه و روزی او را کفایت می کند و هر که به دنیا رو کند، خداوند او را به آن واگذارد.

امام جواد - علیه السلام - فرمود: اعتماد به خداوند متعال، بهای هر چیز گرانی است و نردبان رسیدن به هر بلندایی.

امام علی - علیه السلام - فرمود: از توکلت تو را همین بس که برای خود روزی رسانی جز خداوند سبحان نبینی.

امام علی - علیه السلام - فرمود: حقیقت یقین، در توکل است.

امام علی - علیه السلام - فرمود: اعتماد به خداوند، دژی است که جز مؤمن امین در آن پناه نگیرد.

امام علی - علیه السلام - فرمود: اعتماد به خداوند، قوی ترین امید است.

امام صادق - علیه السلام - فرمود: بی نیازی و عزت به هر طرف می گردند، چون به جایگاه توکل دست یابند، در آن جای گیر می شوند.

امام صادق - علیه السلام - فرمود: کسی که توکل را به انسانها اعطاء کرده، بی نیازی هم از ناحیه خود او اعطاء می شود سپس این آیه را تلاوت فرمودند: کسی که توکل کند بر خدا، خداوند کفایت کننده او است.