- "> " href="/rss" />
tavazoرسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: بالاترین مردم از جهت مقام بندگی، کسانی هستند که با وجود رفعت شأن و مقام، فروتن و متواضع باشند.

امام علی - علیه السلام - فرمود: بر شما باد به تواضع و فروتنی، بدرستی که تواضع از بزرگترین عبادات است.

امام علی - علیه السلام - فرمود: تواضع و فروتنی اساس اندیشه و عقل است و تکبر و غرور مایة جهالت و نادانی است.

امام علی - علیه السلام - فرمود: شریفترین خصلت‌های اخلاقی، تواضع، حلم و بردباری و نرم خویی هستند.

امام علی - علیه السلام - فرمود: برترین و بزرگوارترین مردم کسی است که فروتن باشد.

امام علی - علیه السلام - فرمود: تواضع و فروتنی نردبان شرافت و بزرگی است.

امام علی - علیه السلام - فرمود: تواضع نمی کنند مگر انسان‌های بزرگوار و بلند مرتبه.

امام حسن عسکری - علیه السلام - فرمود: کسی که در دنیا در مقابل برادران دینی خویش متواضع و فروتن باشد، در نزد خداوند از صدیقین خواهد بود.

امام علی - علیه السلام - فرمود: هیچ حسب و نسبی برای انسان همانند تواضع و فروتنی نیست.(یعنی آن چنان که تواضع موجب سربلندی و افتخار انسان می‌شود هیچ حسب و نسبی این قدر موجب سربلندی انسان نیست.)

امام علی - علیه السلام - در بیان صفات متقین فرمود: (آن‌ها کسانی هستند) که راه و رفتن ایشان همراه با تواضع و فر امام صادق - علیه السلام - در جواب سؤال از تواضع فرمود: تواضع و فروتنی این است که در مجلسی که وارد می‌شوی در جایی بنشینی که پائین‌تر از شأن و مقام توست و بر هرکسی که او را ملاقات می‌کنی سلام کنی و جدل را ترک نمائی اگر چه حق با تو باشد.

. امام رضا - علیه السلام - در پاسخ سؤالی از حد تواضع فرمود: تواضع دارای درجاتی است، یکی از آن درجات این است که انسان قدر و منزلت خویش را بشناسد و خود را با قلب پاک و سالمی که دارد در جایگاه مربوط به خود قرار دهد، و هر آن‌چه را که دوست دارد به او داده شود، برای دیگران نیز همان را دوست داشته باشد، اگر از دیگران بدی دید آن را با خوبی جبران نماید، خشم خود را فرو برد و به راحتی مردم را عفو نماید؛ بدرستی که خداوند با نیکوکاران است.