- "> " href="/rss" />
masjedامام صادق - علیه السلام - فرمود: هر کس به طرف مسجد برود، پایش را بر هیچ تر و خشکی نمی گذارد، مگر اینکه زمین برای او تسبیح می گوید.

پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: ای ابوذر! تا زمانی که در مسجد نشسته ای، خداوند برای هر نفسی که می کشی، درجه ای از بهشت برایت پاداش می دهد.

پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: بدترین جاهای زمین، بازار و بهترین مکان های آن، مساجد است و محبوب ترین افراد نزد خداوند کسی است که زودتر از همه به مسجد وارد شود و دیرتر از همه از آن خارج شود.

پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: مساجد بازاری از بازارهای آخرت هستند که در آن بر سفره آمرزش می نشینند و با هدیه بهشتی بدرقه می شوند.

امام حسن - علیه السلام - فرمود: اهل مسجد زائران خدا هستند و بر زیارت شونده است که به زائرانش هدیه ای بدهد.

پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: هر کس که کلامش قرآن و خانه اش مسجد باشد، خداوند منزلی در بهشت برای او بنا می کند.

رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: در دنیا میهمان باشید و مساجد را خانه خود قرار دهید و دل هایتان را به نرمی و ملایمت عادت دهید.

پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: مساجد، مجالس پیامبران است.

رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: مساجد، خانه پارسایان است و هر کس خانه اش مسجد باشد، خداوند ضمانت کرده برای او رحمت و شادی را و اجازه عبور از صراط (به سوی بهشت) را به او خواهد داد.

پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: آنان که در ظلمت شب به سوی مساجد می روند، مژده باد به نوری که (از چهره شان) در روز قیامت می درخشد.

امام علی - علیه السلام - فرمود: هر کس می خواهد به مسجد داخل گردد، با آرامش و طمأنینه وارد شود، چون مساجد خانه های خدا و محبوب ترین محل ها در نظر اوست.

امام باقر - علیه السلام - فرمود: بهتر آن است که هنگام ورود به مسجد، ابتدا پای راست را بگذاری، و هنگام خروج ابتدا پای چپ را بگذاری.