- "> " href="/rss" />
namaz

پیامبر صلى الله علیه وآله :
انسان هیچ کارى بهتر از نماز، اصلاح میان مردم و خوش اخلاقى نکرده است.

پیامبر صلى الله علیه وآله :
دعا کلید رحمت، وضو کلید نماز و نماز کلید بهشت است.

پیامبر صلى الله علیه وآله :
امتم همواره در خیر و خوبى‏اند تا وقتى که یکدیگر را دوست بدارند، نماز برپا دارند، زکات بدهند و میهمان را گرامى بدارند، پس اگر چنین نکنند به قحطى و خشکسالى گرفتار مى‏شوند.

پیامبر صلى الله علیه وآله :
دوست داشتنى‏ترین کارها نزد خداوند: نماز اول وقت، سپس نیکى به پدر و مادر و سپس جهاد در راه خداست.

پیامبر صلى الله علیه وآله :
در نماز جماعت‏] صف‏ها را هماهنگ و منظم نمایید تا دل‏هایتان هماهنگ شود و به یکدیگر (شانه به شانه) متصل گردید تا با هم مهربان شوید.

پیامبر صلى الله علیه وآله :
فضیلت نماز جماعت بیست و پنج برابر نماز فُرادا است.

پیامبر صلى الله علیه وآله :
[
نماز] اول وقت مایه خشنودى خداوند، میان وقت دربردارنده رحمت خداوند و پایان وقت، موجب عفو خداوند است.

پیامبر صلى الله علیه وآله :
دو رکعت نماز در دل شب، نزد خدا از دنیا و آنچه در آن است، محبوب‏تر است.

پیامبر صلى الله علیه وآله :
نمازهاى پنجگانه و نماز جمعه تا نماز جمعه بعد، کفاره گناهان میان آنهاست، تا وقتى که گناهان کبیره‏اى در میان نیاید.

پیامبر صلى الله علیه وآله :
اى مردم! نمازگزار هنگام نماز با پروردگار بلند مرتبه‏اش مناجات مى‏کند، پس باید بداند چه مى‏گوید.

پیامبر صلى الله علیه وآله :
دو رکعت نماز با مسواک، نزد خداوند عزوجل محبوب‏تر از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک است.

امام على علیه السلام :
نماز، دژ محکم خداوند مهربان و وسیله راندن شیطان است.

امام على علیه السلام :
اگر نماز گزار مى‏دانست تا چه حد مشمول رحمت الهى است، هرگز سر خود را از سجده بر نمى‏داشت.
 

امام على علیه السلام :
بنگرید در چه [لباسى‏] و بر چه [چیزى‏] نماز مى‏گزارى، که اگر از راه صحیح و حلالش نباشد، قبول نخواهد شد

امام باقر علیه السلام :
یاد خدا از نمازگزاران، بالاتر از یاد آنان از خداوند است، مگر نمى‏بینى که خداوند مى‏فرماید: «مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم»؟

امام صادق علیه السلام :
یک نماز با بوى خوش (عطر) بهتر از هفتاد نماز بدون بوى خوش است.

امام صادق علیه السلام :
نماز شب، انسان را خوش سیما، خوش اخلاق و خوشبو مى‏کند و روزى را زیاد، بدهى را پرداخت مى‏نماید، غم و اندوه را از بین مى‏برد و چشم را نورانى مى‏کند

امام صادق علیه السلام :
خداوند از هر کس یک نماز و یا یک کار نیک قبول کند، عذابش نمى‏نماید.

امام صادق علیه السلام :
محبوب‏ترین بنده نزد خداى عزوجل کسى است که راستگو و مراقب نمازش باشد.

امام رضا علیه السلام :
فلسفه خطبه نماز جمعه این است که: چون جمعه، روز حضور عامه مردم است، حاکم وسیله‏اى براى پند و اندرز آنان داشته باشد و مردم را به طاعت تشویق کند و از معصیت بر حذر دارد و از تصمیم خود درباره مصالح دین و دنیایشان آگاه سازد و از آنچه از گوشه و کنار مى‏رسد و حوادثى که در آنها براى مردم سود و زیانى هست خبردار کند.

امام صادق علیه السلام :
هرگاه بنده‏اى به نماز بایستد و آن را سبک به جا آورد، خداوند به فرشتگانش مى‏گوید: به بنده‏ام نمى‏نگرید؟ گویا برآوردن حاجت‏هایش را به دست کسى جز من مى‏داند؟ آیا او نمى‏داند تأمین نیازهایش به دست من است؟

امام على علیه السلام :
دو رکعت نماز دانشمند بهتر از هفتاد رکعت نماز نادان است.

پیامبر صلى الله علیه وآله :
شایسته نیست در اطاق چیزى باشد، که نمازگزار را مشغول سازد.

امام رضا علیه السلام :
علت تشریع نماز جماعت آن است که اخلاص، یکتاپرستى، تسلیم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشکار و بى‏پرده و نمایان باشد.
 

امام على علیه السلام :
هیچ کس از شما کسل و خواب‏آلود به نماز نایستد و به خود نیندیشد؛ زیرا که نمازگزار در پیشگاه پروردگار خویش است. و براى بنده از نمازش تنها آنچه با دلش به آن توجه داشته، مى‏ماند.

امام صادق علیه السلام :
هنگامى که به نماز ایستادى بدان که در پیشگاه خداوند هستى و اگر او را نمى‏بینى، او تو را مى‏بیند. پس به نمازت توجه کن... .

امام صادق علیه السلام :
کسى که دوست دارد بداند نمازش قبول شده یا نه؟ باید ببیند آیا نمازش او را از زشتى‏ها و ناپاکى‏ها دور کرده است یا خیر؟ به همان اندازه که دور کرده، قبول شده است.

پیامبر صلى الله علیه وآله :
اگر بر درِ خانه یکى از شما جویى بود و هر روز پنج بار خود را در آن مى‏شست، آیا در بدن وى چرکى باقى مى‏ماند؟ گفتیم: نه. فرمودند: پس براستى نماز، مانند همان جوى روان است که هرگاه به جا آورده شود، گناهان میان دو نماز را پاک مى‏کند.

پیامبر صلى الله علیه وآله :
دو رکعت نماز انسان با تقوا، بهتر از هزار رکعت نماز لاابالى است.

امام صادق علیه السلام :
کسى که از حق دَم مى‏زند با سه ویژگى شناخته مى‏شود: دوستانش دیده شوند که چه کسانى هستند؟ نمازش چگونه است؟ و در چه وقت آن را مى‏خواند؟

پیامبر صلى الله علیه وآله :
خداوند متعال تا چهل شبانه روز نماز و روزه غیبت کننده مرد و زن مسلمان را نمى‏پذیرد، مگر این که غیبت شونده او را ببخشد.

امام على علیه السلام :
هیچ عملى نزد خداوند، محبوب‏تر از نماز نیست، پس هیچ کار دنیایى شما را در وقت نماز به خود مشغول ندارد.

پیامبر صلى الله علیه وآله :
خداوند متعال، حضرت ابراهیم را جز به خاطر غذا دادن (به مردم) و نماز شب خواندنش هنگامى که مردم در خواب بودند، خلیل و دوست خود انتخاب نکرد.

پیامبر صلى الله علیه وآله :
هر کس نماز را عمداً ترک کند، آشکارا کفر ورزیده است.

پیامبر صلى الله علیه وآله :
هرگاه بنده به نماز بایستد و گرایش و دلش به سوى خدا باشد، از نماز فارغ مى‏شود همانند روزى که از مادر زاده شد.

پیامبر صلى الله علیه وآله :
نماز چهره شیطان را سیاه مى‏کند.

پیامبر صلى الله علیه وآله :
انسان تا وقتى که منتظر نماز است، در حال نماز است.

امام صادق علیه السلام :
مردم به چیزى بهتر از تعقیبات نماز (ذکر و دعا) نپرداخته‏اند.

امام صادق علیه السلام :
تسبیحات فاطمه زهراعلیها السلام در هر روز پس از هر نماز، نزد من محبوب‏تر از هزار رکعت نماز در هر روز است.

امام صادق علیه السلام :
سجده شکر بر هر مسلمانى واجب است، با آن نمازت را کامل مى‏کنى، پروردگارت را خشنود مى‏سازى و فرشتگان را از خود به شگفتى مى‏آورى