- "> " href="/rss" />
salavatامام ششم (ع) : چون خواهى دعا کنى خداوند عزوجل را تمجید کن، و حمد گو و تسبیح نما، و تهلیل بگو و او را ثنا نما و بر نبى اکرم (ص) درود فرست و سپس دعا کن که خواسته ‏ات برآورده شود.   مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 13

امام صادق (ع) فرمودند : مردى به مسجد در آمد، و دو رکعت نماز خواند و از خداوند حاجت خواست ،  پیغمبر (ص) فرمود: این بنده عجله کرد ، دیگرى آمد و نماز گزارد و خدا را مدح گفت و صلوات فرستاد، پیامبر(ص) فرمود: حاجتت را بخواه که برآورده خواهد شد.   مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 14

امام صادق (ع) : همواره دعا از خدا محجوب خواهد بود تا آنگاه که دعا کننده صلوات بفرستد.    مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 15

حضرت صادق (ع): هر که دعا کند و درود به پیغمبر (ص) نفرستد دعا بر سرش بال زنان می ‏ایستد (یعنى بالا نمیرود) و چون بر پیغمبر (ص) صلوات فرستد دعایش بالا رود.  مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 16

 امام صادق (ع) : مردى محضر نبىّ اکرم (ص) شرفیاب شد و عرض کرد، یا رسول الله ثلث نه بلکه نصف، بلکه همه درودهایم را نثار شما می ‏کنم حضرت فرمود: با این کار فیض دنیا و آخرتت را تأمین کرده‏ اى ، ابى بصیر و ابن الحکم گویند: از حضرت صادق (ع) پرسیدم مراد از اینکه ثلث صلوات و درود را نثار تو میکنم یعنى چه ؟ فرمود : درود را قبل از هر دعایى می ‏فرستد، و از خداوند هیچ چیز نمی طلبد مگر آنکه سخن خود را به نام پیغمبر آغاز می ‏کند، و بعد حاجت می ‏طلبد. مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 16

  حضرت صادق (ع): هر که را حاجتى باشد اوّل صلوات بفرستد ، بعد از خدا حاجت بخواهد، و دعا را نیز به صلوات ختم کند، که خداوند متعال کریمتر از آنست که دو طرف دعا را قبول کند و وسط آن را فراموش نماید که صلوات هرگز بی ‏استجابت نخواهد ماند.   مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 17

 از امام ششم : پیغمبر (ص) فرمود : هیچ قومى در مجلسى جمع نشوند که در آن مجلس یاد خداوند و صلوات بر محمّد (ص) نباشد ، مگر آنکه آن مجلس حسرت و وبال بر مجلسیان خواهد بود.   مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 17

 از نبى اکرم روایت است که : چون اسم پیغمبر(ص) برده شود بسیار بر وى صلوات بفرستید ، که هر که یک صلوات بر پیغمبر (ص) بفرستد، هزار صف فرشته بر او درود می ‏فرستند، هیچ مخلوقى نماند مگر آنکه بروى درود میفرستند، زیرا که خدا و فرشتگان بروى صلوات میفرستند، و هر که به این ثواب عظیم میل نشان ندهد جاهل و مغرور است ، و خداوند و پیغمبر (ص) از وی بری و بیزار هستند.   مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 100

 از نبى اکرم (ص) : من در قیامت نزد میزان هستم ، و هر که گناهانش بر ثوابهایش فزونى گیرد صلواتهائى را که بر من فرستاده می ‏آورم تا بدانها میزان اعمالش سنگین گردد.    مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 101

 از على (ع): هیچ دعائى به آسمان بالا نمیرود، مگر آنکه بر محمد و آل او درود فرستاده شود.   مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 101

 از امام صادق (ع) : در یکى از کتب خوانده ‏ام که هر کس بر محمد (ص) صلوات فرستد خداوند صد حسنه برایش بنویسد، و هر که بگوید: صلوات و درود خدا بر محمد و اهل بیت او خداوند هزار حسنه برایش بنویسد.   مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 101

 نبى اکرم (ص) : سزاوارترین مردم به من در قیامت آن کس است که بیشتر بر من درود فرستد.     مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 101

حضرت محمد (ص) : بخیل کسى است که نام من نزد او برده شود و او بر من صلوات نفرستد.     مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 101

  حضرت محمد (ص) :  هر فردى از امّتم که با اخلاص بر من صلوات فرستد خدا ده بار بر او درود فرستد و ده درجه او را بالا برد و ده ثواب برایش بنویسد و ده گناه از نامه عملش محو گرداند.  مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 102

 حضرت محمد (ص) فرمودند : بلند بر من صلوات بفرستید که این عمل نفاق را ببرد.    مکارم اخلاق جلد 2 صفحه 102

یزید بن حسن گوید: حضرت موسى بن جعفر علیهما السلام برایم چنین گفت: که (پدرم امام صادق علیه السلام فرمود:) شخصى که بر پیامبر صلوات می ‏فرستد مفهومش آن است که من بر سر پیمان خود باقى هستم، و به «بلى» که در عالم «ذرّ» به سؤال أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ (آیا من پروردگار شما نیستم- سوره اعراف آیه 172) گفته ‏ام وفادارم.  معانی الاخبار جلد 1 صفحه 269

ناجیه از حضرت باقر علیه السّلام روایت کند که فرمود : در روز جمعه هر گاه‏ نماز عصر را خواندى ، پس بگو:
«اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد الأوصیاء المرضیین بأفضل صلواتک، و بارک علیهم بأفضل برکاتک، و السّلام علیهم و على أرواحهم و أجسادهم و رحمة اللَّه و برکاته»
که ترجمه آن اینست: بار الها درود بفرست بر محمّد و آل محمّد جانشینانش که از آنها راضى و خشنود میباشى به درجه اعلاى رحمتت و برکت بر آنان نازل کن به بالاترین برکت هایت، درود بر آنها باد و بر روحشان و بدنشان و رحمت خدا و برکاتش نیز.
پس هر کسى که این صلوات را بعد از نماز عصر بگوید، خداوند صد هزار حسنه براى او بنویسد، و صد هزار گناه کوچک از او محو کند، و صد هزار حاجت او برآورد، و صد هزار درجه از براى او بالا برد.
  ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 88

عاصم بن ضَمرَه گوید: امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: فرستادن صلوات بر پیغمبر خدا صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم بهتر از آبى که آتش را خاموش کند ، گناهان را از بین میبرد ، و سلام بر آن حضرت أفضل است از آزاد کردن چند بنده از قید بردگى، و دوستى رسول خدا صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم افضل و برتر از جان نثارى و ریختن خونها - یا فرمود : به کار بردن شمشیرها- در راه خدا است.  ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 342

 از ابى بصیر روایت شده که امام صادق علیه السّلام فرمود: هنگامى که نام پیغمبر صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم برده می ‏شود بر آن حضرت بسیار صلوات بفرستید زیرا هر کس یک بار  بر او صلوات فرستد خداوند هزار بار در هزار صف از فرشتگان بر وى صلوات فرستد، و هیچ مخلوقى باقى نماند مگر اینکه بر آن بنده صلوات فرستد از جهت صلوات خداوند و فرشتگانش بر او، و دست نکشد از این ثوابها و بی ‏رغبتى ننماید مگر نادان خود بین که خدا و رسول از وى بیزارند.
شرح: مراد از صلوات خداوند و فرشتگان فرو ریختن رحمت و برکت و لطف و کرامت و نعمت خدا است بر بنده خویش.
   ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 342

 أبوالبخترى (که سنّى مسلک است) از امام صادق از پدرانش علیهم السّلام از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم روایت کرده که فرمود: من در قیامت نزد میزان اعمال باشم هر کس کفّه گناهانش افزونتر از حسناتش شود آن صلوات‏هائى را که بر من فرستاده بیاورم و بر حسناتش بیفزایم تا بر گناهانش فزون آید.   ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 344

 عبد السّلام (بن عبد الرّحمن) بن نعیم گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم من داخل کعبه شدم و دعائى به خاطرم نیامد جز صلوات بر محمّد صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم فرمود: آگاه باش مانند تو در فضیلت و ثواب کسى از خانه خدا بیرون نیامده است.   ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 345

حارث همدانى گوید: امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: هیچ دعائى به آسمان راه ندارد تا اینکه بر محمّد و اهل بیتش علیهم السّلام صلوات فرستاده شود.   ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 345

صباح بن سیابه گوید : امام صادق علیه السّلام به من فرمود: آیا دعائى به تو بیاموزم که روى تو را از آتش جهنّم حفظ کند؟ گوید: عرضکردم آرى، فرمود:پس از دمیدن سپیده صبح صد بار بگو«اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد»خداوند روى تو را از حرارت آتش دوزخ در امان دارد.   ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 345

 ابن أبى عمیر از یک تن از روات روایت کند که امام صادق علیه السّلام فرمود: در پاره ‏اى از کتابها یافتم که هر کس بر محمّد و آل محمّد علیهم السّلام صلوات بفرستد، خداوند یک صد حسنه در نامه عملش بنویسد، و هر کس (بر محمّد و اهل بیتش صلوات فرستد بدین طریق که) بگوید : «صلّى اللَّه على محمّد و أهل بیته»
خداوند براى او هزار حسنه بنویسد.
  ثواب الاعمال عقاب الاعمال صفحه 346