- "> " href="/rss" />
tobe

 

 

 

سوره اعراف آیه 156 : همانا رحمت و بخشش من تمامی اشیاء و موجودات

را فرا گرفته است.

 

سوره حجر آیه 56 : و گفت ابراهیم(ع) به قومش کیست که مایوس شود از

درگاه خدا و رحمت پروردگار به جز گمراهان.

 

سوره زمر آیه 53 : بگو به بندگانم ای آن کسانی که اسراف نمودید،

در ارتکاب گناهان، مایوس و ناامید نشوید از رحمت من البته خدا گناهان شما

را تماماً می آمرزد.

 

یوسف آیه 87 : ناامید نباشید از رحمت خدا که همانا ناامید

نمی شود کسی از رحمت خدا مگر مردمانی که کافرند به خدا.

شخصی از امام علی(ع) پرسید: بزرگترین گناه کبیره کدام است؟

آن حضرت در پاسخ فرمودند: مایوس و ناامید شدن از رحمت الهی. میزان الحکمه

رسول خدا(ص): اگر آنقدر خطا کنید که خطاهایتان به

آسمان رسد و سپس توبه کنید، خداوند توبه شما را می پذیرد؛ از درگاه او ناامید نباشید.

 

رسول خدا(ص): گناهکاری که به رحمت خدا امیدوار است از عابد مایوس به درگاه

  خدا نزدیکتر است.  نهج الفصاحه صفحه 477

 

رسول خدا(ص): خداوند به داود نبی وحی فرمود: ای داود

همانطور که کسی نمی تواند جلوی نورافشانی خورشید را بگیرد، همانطور

هم کسی نمی تواند جلوی رحمت وسیع من را به

بندگانم بگیرد.      کلیات حدیث قدسی صفحه 189

 

حدیث قدسی: ای داود قسم به عزت و جلالم که اگر همه اهل آسمان و زمین به من امیدوار باشند، و از من درخواست نمایند و من خواسته و حاجات هر یک از آنها را برآورده می کنم اگر چه خواسته های هر یک از آنان به اندازه هفتاد برابر دنیای شما باشد و

انجام این امور برای من مانند این است که هرکدام از

شما سوزنی را به دریا فروببرد و آن را بیرون آورد آیا این کار

چیزی را از آب دریا کم می کند؟   کلیات حدیث قدسی صفحه 195

 

امام حسن عسگری(ع): خداوند متعال خطاب به بندگانش

می فرماید: ای بندگان من همه شما گناهکار هستید مگر 

کسانی را که من از گناه باز دارم. پس هر کس معتقد باشد که من می

توانم او را ببخشم و با این حُسن ظَن به من، از من

طلب مغفرت نماید هر آینه او را می بخشم و برایم گناهان

او هر چند زیاد باشد مهم نیست چه اگر همه مخلوقاتم از

اول و آخر زنده و مرده و تر و خشک همه جمع شوند و از

رحمت من مسئلت نمایند تمام حاجات ایشان را می دهم

و از رحمت وسیع من چیزی کم نمی شود.  کلیات حدیث قدسی صفحه 341

 

سوره بقره آیه 222 : همانا خداوند متعال توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست

می دارد.

 

سوره طه آیه 82 : بگو به بندگانم همانا من البته آمرزنده

کسی هستم که توبه کند و سپس کار  نیک نماید و او را به

راه راست هدایت کنم.

 

حدیث قدسی: اگر آنهائی که به من پشت کرده اند می دانستند که من چه اندازه

انتظار دیدن آنها را می کِشم و چه مقدار مشتاق توبه و بازگشت آنها هستم هر آینه

از شدت شور و شوق نسبت به من جان می دادند و تمام بند بند اعضایشان به

خاطر عشق به من از هم جدا می شد. اصرار صلوة

 

حضرت باقر(ع):خداوند به توبه بنده اش خوشحال تر است از مردی که عقیم است و سپس دارای فرزند می شود و از شخصی که گمشده اش را پیدا می کند و از

تشنه ای که درحال جان دادن به آب می رسد. میزان الحکمه جلد 1 صفحه 547

حضرت باقر(ع): هرگاه مردی در شب تاریک شتر و توشه و اهل و عیالش را در بیابانی گم کند و سپس در حین تلاش برای یافتن ایشان یک مرتبه ایشان را بیابد

چقدر خوشحال می شود پس خداوند متعال بیشتر از این شخص نسبت به بنده اش

که توبه می کند و به سوی او باز می گردد، خوشحال می شود.

 

سوره نساء آیه 110: هر کس بدی کند یا ظلم کند به نفس خود با ارتکاب

گناهان و سپس آمرزش بخواهد از خدا و توبه نماید خدا را آمرزنده مهربان می یابد.

 

سوره شوری آیه 25: اوست خداوندی که قبول می کند توبه را از بندگان خود

و در می گذرد از بدیهای ایشان هر قدر که بد کرده باشند و می داند آنچه را

که می کنید در پنهان و آشکار.

 

سوره اعراف آیه 153 : و آن کسانی که عملهای بد کردند و توبه نمودند

بعد از اعمال زشت خود  البته پروردگار تو آمرزنده مهربان است و توبه ایشان

را قبول نماید.

 

 سوره رعد آیه 27 : و خدای تعالی هر که را به سویش تضرع و ناله و توبه کند، 

توبه اش را می پذیرد.

سوره اسراء آیه 25 : خدا هر که را که با نیت پاک به درگاه او تضرع و توبه کند البته خواهد بخشید.

حضرت صادق(ع): نیست بنده ای که گناهی کند سپس پشیمان گردد جز اینکه

خداوند قبل از آنکه آن شخص به زبان از او طلب آمرزش و استغفار کند او را

می آمرزد.   اصول کافی جلد 2 صفحه 427

رسول خدا(ص): توبه دری دارد که پهنای آن به اندازه وسعت مشرق تا مغرب

است و تا خورشید از مغرب طلوع نکند، این در بسته نمی شود.نهج الفصاحه

صفحه 177

 

حضرت صادق(ع): روز قیامت در موقف سنجش اعمال، هرگاه شخص گناهکار

در مقام عذرخواهی بگوید: پروردگارا نادان و بی خبر بودم اسیر شهوت و غضب بودم گرفتار هوی و هوس بودم و در مقاومت شیطان عاجز بودم. در جواب تمام عذرهایش

به او گفته شود مگرنه این است که باب توبه را بر تو گشود بودیم؟آیا سختگیری شده بود؟ آیا برای توبه شرائط سخت و بیرون از قدرت قرار داده بودیم؟

 

حضرت کاظم(ع): دوست ترین بندگان در پیشگاه خدا آنهائی هستند

که وقتی در فتنه گناه واقع می شوند  بسیار توبه کنند.   اصول کافی ج 2 صفحه 432

 

امیرالمومنین(ع): عجب دارم از کسی که از رحمت خدا ناامید می شود و

حال آنکه محو کننده گناهان را در اختیار دارد. از حضرت پرسیده شد : محوکننده گناهان چیست؟ فرمودند: توبه و استغفار و نیز فرمود: خود را با استغفار معطر و خوشبو سازید تا بوهای بَدِ گناهان شما را رسوا نکند.   عین الحیوة صفحه 187

 

رسول خدا(ص): هیچ کس نزد خدا محبوبتر از جوانِ توبه کار نیست. نهج الفصاحه صفحه 554

 

رسول خدا(ص): گاهی بنده ای گناهی می کند و به واسطه آن به بهشت می رود. زیرا گناهانش پیوسته در خاطرش است و او بخاطر همین دائم در حال

پوزش و استغفار از خدا می باشد.      

 

 سوره تحریم آیه 8 : ای کسانی که ایمان آوردید، به سوی خدا توبه کنید

توبه ای نصوح امید است که او بپوشاند گناهان شما را و شما را وارد باغهائی

در بهشت کند که در زیر آن نهرهای زیبا جاری است.

حضرت صادق(ع): ابوالصباح کنانی گوید از حضرت صادق(ع) درباره قول

خدای تعالی سوره تحریم آیه 8 پرسیدم فرمودند: منظور از توبه نصوح این

است که بنده از گناه توبه کند و تصمیم بگیرد که دیگر به آن گناه باز نگردد.  اصول کافی جلد 4 صفحه 168

 

حضرت رضا(ع): کسی که از گناهی توبه کند در حالی که از آن دست برنداشته

و آن را بجای می آورد همچون مسخره کننده پروردگار خویش است.

 

 حضرت صادق(ع): توبه از گناهان شرایطی دارد که از جمله آنها عبارتند از:

همواره انسان در برابر خدا اعتراف کند به گناهانی که انجام داده که این

یادآوری او را از غرور و ارتکاب دوباره گناهان باز می دارد. پشیمانی واقعی

از گناهانی که قبلاً انجام داده است.از اینکه در مابقی عمر مجدداً مرتکب گناه شود، ترسان باشد.از اینکه خلاف امر خدا را انجام داده و نتوانسته اطاعت

خدا را بکند، گریان و متاسّف باشد.همواره نفس خود را از میل به شهوات باز دارد.

آنچه از واجبات به گردن او مانده قضایش را بجای آورد و حقوقی را که بر عهده

دارد به جای آورد.از هم نشینان و دوستان بد دوری کند.

 

حضرت صادق(ع): ابوبصیر گوید: به امام(ع) گفتم: معنی توبه نصوح چیست؟ فرمود: یعنی توبه از گناهی که هرگز دیگر به آن بازنگردد گفتم: پس کدامیک ازماست که بتواند این کار بکند فرمود: ای ابوبصیر به راستی که خداوند آن بندگانش را که زیاد فریب بخورند و زیاد توبه کنند را دوست می دارد.

امیرالمومنین(ع): شخصی در حضور مولا علی(ع) گفت: استغفرالله. حضرت فرمودند: ساکت باش مادرت به عَزایت گریه کند. آیا می دانی استغفار چیست؟

استغفار کار مردان عالی مقام است که شش شرط دارد:

1- پشیمانی و حسرت از اعمال گذشته

2- عزم بر ترک گناه برای همیشه

3- اداء کردن حقوق مردم که بر عهده اش است

4- اداء کردن حقوقی که از جانب خدا بر او واجب بوده و قضاء شده

5- آنچه از گوشت بدنش از حرام روئیده با گرسنگی و غم و اندوه و

گریه بر گناهان آبش کند تا پوست به استخوان رسیده و از نو گوشت بروید

6- زحمت عبادت را به خود بچشاند چنانچه خوشی و شیرینی گناه را به

خود چشانده است

 

امام باقر(ع): هر گناه نشانه های توبه از توبه کنندگان آشکار نگردد، او توبه کننده حقیقی نیست و آن نشانه اینهاست:

1- آن کسانی که ادعای حقی بر او دارند، را راضی کند.

2- نماز و سایر اعمال دینی اش که قضاء شده اعاده نماید

3- در برابر مومنان و بندگان متواضع باشد

4- خود را از هواهای نفسانی و شهوانی حفظ کند.

 

سوره فرقان آیه 70 : و آن کسانی که از گناهان توبه کنند و با ایمان به خدا

عمل صالح به جای آورند، پس خداوند گناهان آنها را می آمرزد وگناهانشان

رابه نیکیها  تبدیل می کند.زیرا که خداوند در حق بندگانش بسیار آمرزنده

  و مهربان است.

 

حضرت صادق(ع): هنگامی که بنده ای توبه حقیقی کرد خداوند او را دوست

 می دارد و در دنیا و آخرت گناهان او را می پوشاند و هر چه از گناهان که

دوفرشته موکل بر او برایش نوشته اند از یادشان ببرد و به اعضای بدنش

وحی می کند که گناهان او را پنهان کنید و به نقاطی از زمین که او در آنجا

گناه کرده است فرمان می دهد که گناهان او را پنهان کنید.         

 

سوره انفال آیه 38 : بگو ای پیغمبر به کسانی که کافر شدند اگر پایان دهند

بر گناهان و کردار زشت خویش که در گذشته کردند و توبه کنند، پس می آمرزدخداوند گناهان پیشین ایشان را.

 

 پیامبر اکرم (ص): گروهی نزد رسول خدا(ص) آمدند و عرض کردند: ای رسول خدا(ص) ما در زمان جاهلیت اعمال زشتی انجام داده ایم و اکنون که

ایمان آورده ایم از آن اعمال خویش پشیمان هستیم حال خدا با ما بعد از مرگ چگونه

برخورد می کند؟ حضرت در پاسخ فرمودند: خداوند از قلوب شما آگاه است اگر شما واقعاً از گناهان

گذشته خویش ناراحت باشید و از هم اکنون که ایمان آورده اید تصمیم داشته باشید که به

آن گناهان باز نگردید خداوند طبق همین نیت با شما

برخورد می کند و گناهانی را که شما در گذشته انجام دادید را هم می آمرزد.        

 

سوره اسری آیه 25 : و پروردگار شما به آنچه در نفسهای شماست داناتر است اگر نیکوکار شدید، پس او برای گروندگان آمرزنده می باشد.